• 2132 Göd, Jósika utca 14.
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • +3620/236 0223

Adatvédelmi irányelveink

 

Adatvédelmi nyilatkozat – Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.


A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért.
Az Ön által weboldalainkon megadott információkat és személyes adatokat a legnagyobb
körültekintéssel, bizalmasan és biztonságosan kezeljük, az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.


A weboldal üzemeltetője:
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.

Posta cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Adószám:
23110045-2-13


A
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. weboldalain történő adatkezelés céljai:


1. Hírlevél feliratkozás: A Felhasználó által önkéntesen megadott adatok alapján a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. a Felhasználó részére hírlevelet küld, valamint az ehhez szükséges adatait tárolja.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó önkéntesen hozzájárulhat ahhoz, hogy számára a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. hírleveleket küldjön, valamint, hogy az ehhez szükséges személyes adatait tárolja. A hírlevél feliratkozók adataihoz kizárólag a hírlevél rendszer adminisztrátorai férhetnek hozzá.


A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet (úgynevezett SPAM-et). Felhasználó indokolás nélkül bármikor leiratkozhat a hírlevélről az üzenetek láblécében található „leiratkozás” linkre kattintva. A leiratkozáskor a Webgyár véglegesen törli Felhasználó adatait a nyilvántartásából és
részére további hírleveleket nem küld.


A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. leiratkozásig tárolja. A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat harmadik félnek nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek a harmadik felekkel közösen szervezett promóciókra feliratkozott Felhasználók. Az ilyen promóciókra való feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tudnivalókat az adott promóciók szabályzatai tartalmazzák.
A kezelt adatok köre: A feliratkozáskor megadott adatok (név, e-mail cím, vásárlói preferenciák), valamint a feliratkozás dátuma és időpontja.


2. Kapcsolatfelvétel: a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi illetve ajánlatkérő űrlapon önkéntesen megadott adatokat a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. a kizárólag a kapcsolatfelvétel tárgyában megjelölt ügyben a Felhasználóval való kommunikációra használja fel.


3. Internetes vásárlás: a vásárlás teljesítéséhez szükséges adatokat a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. a rendelés teljesítéséhez használja fel a következő módokon:
· A „Vásárlás vendégként” opció választása esetén adatai kizárólag a számlázó rendszerünkben, a hatályos adójogszabályoknak megfelelően, kerülnek rögzítésre.
· A „Vásárlás regisztrált felhasználóként” opció választása esetén a megadott adatokat a megrendelésének Ön által való nyomon-követhetősége, valamint további rendelések kiszolgálásának megkönnyítése érdekében tároljuk.


Hozzáférés a személyes adatokhoz, adatok
módosítása, törlése
A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. lehetővé teszi, hogy Felhasználó – önmaga azonosítása után – bármikor ellenőrizze, módosítsa vagy akár törölje személyes adatait. A  Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. által nyilvántartott személyes adatok lekérdezése, módosítása, vagy törlése történhet személyesen üzleteinkben, postai úton

Adattovábbítás
A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. jogosult és köteles minden általa tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Az ilyen típusú adattovábbításért, valamint az ebből származó következményekért a  Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. nem tehető felelőssé.
A webáruházban leadott rendelések során megadott személyes adatokat a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. a szükséges mértékben (név, cím, telefonszám, e-mail cím) továbbíthatja a rendelés kiszolgálásában részt vevő harmadik feleknek (futárszolgálat, logisztikai partner, kivitelező alvállalkozó). Az átadásra került személyes adatokat a szolgáltatásba bevont harmadik felek saját adatvédelmi szabályzatuk alapján kezelik.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre Felhasználó önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, melyben lehetővé teszi adatai jelen tájékoztatóban foglalt felhasználását. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A  Webgyár a Felhasználó által megadott személyes adatok hitelességét nem ellenőrzi. Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címmel harmadik felek ne tudjanak visszaélni. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggésben minden felelősség azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címmel regisztrált.

Weboldal analitika, sütik
A weboldalaink látogatottsági adatainak mérése és független auditálása anonim módon a Google Analytics külső szerverének segítségével történik. Az erre vonatkozó adatkezelési politikáról részletesebben a www.google-analytics.com weboldalon olvashat.
Weboldalaink a felhasználói élmény javítása és bizonyos funkciók rendeltetésszerű működése céljából úgynevezett sütiket (cookie) helyez el az Ön böngésző programjában. Ezek a sütik bármikor törölhetőek a böngészőből, illetve a sütik fogadását Ön teljes mértékben le is tilthatja böngészője biztonsági beállításainál. A sütik letiltása esetén a weboldal bizonyos funkciói nem, vagy nem rendeltetésszerűen fognak működni.

A weboldal tárhelyszolgáltatója:
www.webgyar.eu


Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja.
Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérni. (NAIH: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; tel.: +36 1/391-1400).


A
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal a Webgyár munkatársaihoz az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a +3621/292 0021 es telefonszámon.


Adatkezelési alapelveink és gyakorlatunk összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös
tekintettel az alábbiakra:
· 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
· 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
· 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
· 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
· 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
· 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)


Kelt.: Göd, 2013.11.15.